Zabytki na Mazowszu – nasz wspólny cel

21.12.2011.r

24 października mieliśmy przyjemność współorganizować, wraz z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Państwowym Muzeum Archeologicznym, konferencję naukową  "Zabytki na Mazowszu - nasz wspólny cel".

Celem spotkania było omówienie problemów jakie napotykają samorządy, podczas tworzenia gminnych ewidencji zabytków i programów opieki nad zabytkami. Obowiązki te nakłada na samorządy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Obecni na konferencji samorządowcy z terenu Mazowsza mieli szansę zapoznać się z zaleceniami Rafała Nadolnego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przygotowywania gminnych ewidencji zabytków i programów opieki nad zabytkami. Podczas spotkania wystąpił również Starosta Legionowski Jan Grabiec, przedstawiając przykład dobrych praktyk, jaki niewątpliwie stanowi Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Legionowskiego. Część pierwszą zamknęło wystąpienie Michała Socha, dyrektora EwidencjaZabytkow.pl biura badań i dokumentacji zabytków Tabelaofert.pl, na temat technicznych i organizacyjnych aspektów przygotowywania programów i gminnych ewidencji i oparcia ich o platformę GIS.

Zwieńczeniem wystąpień był panel dyskusyjny na temat roli samorządów w systemie opieki nad zabytkami, w której udział wzięli: Rafał Nadolny, Michał Socha i Teresa Gajewska, przedstawiciel Urzędu Miasta w Milanówku. Moderatorem panelu był Michał Krasucki, historyk sztuki. Podczas merytorycznej dyskusji nie zabrakło także pytań ze strony zebranych na miejscu przedstawicieli jednostek samorządowych.

Konferencja okazała się być świetną płaszczyzną do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych przykładów oraz omówienia trudności napotykanych przez samorządowców przy okazji tworzenia programów opieki nad zabytkami. Udział Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków był dla uczestników bardzo dobrą okazją do wzbogacenia wiedzy w tym zakresie i uzyskania profesjonalnej odpowiedzi na pytania nasuwające się w trakcie wystąpień. Naszym zdaniem jest to pierwszy krok do konsekwentnego wdrażania programów zintegrowanej opieki nad zabytkami w kolejnych jednostkach samorządu terytorialnego.