Nowa technologia w ewidencjonowaniu zabytków

17.01.2012.r

EwidencjaZabytkow.pl prowadzi projekt aktualizacji gminnej ewidencji zabytków na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Prace obejmują szereg działań mających na celu przygotowanie pełnowartościowej i bogatej merytorycznie dokumentacji uwzględniającej faktyczny stan zabytków nieruchomych na terenie gminy. W skład tych działań wchodzi weryfikacja istniejącego wykazu gminnych zabytków nieruchomych oraz archeologicznych, uzupełnienie dokumentacji o dane przestrzenne i aktualny materiał zdjęciowy, a także opracowanie programu opieki nad zabytkami zgodnego z wytycznymi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (aktualnie Narodowy Instytut Dziedzictwa). Całość jest sporządzana przy użyciu autorskiego systemu ewidencjonowania zabytków EwidencjaZabytkow.pl.

Willa Helena, Konstancin-Jeziorna


Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna jest jedną z pierwszych gmin w Polsce, której ewidencja zabytków zostanie w pełni zintegrowana z platformą GIS, co pozwoli na lepszą niż kiedykolwiek kontrolę wpływu sposobu użytkowania i występowania zabytków na ich otoczenie.