Relacja z konferencji "Szansa dla zabytków 2012"

13.07.2012.r

Materiał filmowy oraz szczegółowa relacja z wydarzenia zorganizowanego wspólnie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W dniach 22 – 23 marca, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja „Szansa dla Zabytków 2012” organizowana wspólnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz EwidencjaZabytkow.pl biuro badań i dokumentacji zabytków Tabelaofert.pl.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego powitania przybyłych przez P. Rafała Nadolnego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz P. Michała Sochę, dyrektora Ewidencjazabytkow.pl. W trakcie jej trwania poruszano problematykę współpracy między administracją konserwatorską, samorządem terytorialnym, inwestorami prywatnymi, instytucjami finansowymi i dostawcami technologii, którego celem jest osiągniecie sukcesu w opiece nad zabytkami.

Zaprezentowano przykłady udanych projektów i wdrożeń na terenie całego kraju. Omówiona została m.in. rewitalizacja miasta Żyrardów, pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Mazowszu oraz jedno z pierwszych w Polsce, które stanowi przykład skutecznego współdziałania jednostki samorządowej i inwestorów prywatnych zakończonego sukcesem wśród społeczności lokalnej.

Projekt parku kulturowego „Miasto Tkaczy” w Zgierzu posłużył jako punkt wyjścia do dokładnego omówienia montażu finansowego działań rewitalizacyjnych, uwzględniających rozwiązanie problemów urbanistycznych, architektonicznych, społecznych i wizerunkowych. Wystąpienie to pokazało, że o jakości miejsca decydują przede wszystkim właściwa wizja lokalna oraz umiejętne nim zarządzanie.

Dopełnieniem tematu okazała się prezentacja zweryfikowanych założeń lokalnego programu rewitalizacji Góry Kalwarii, dotyczącego rewitalizacji społecznej i gospodarczej obszarów powojskowych na terenie miasta, terenów leżących w jego strefie zabytkowej, miejsc zieleni miejskiej oraz terenów największej spółdzielni mieszkaniowej.

Z kolei spośród działań prowadzonych na terenie Warszawy, przybliżone zostały projekty rewitalizacyjne wytwórni wódek „Koneser” oraz zmieniający oblicze warszawskie Woli projekt Art Norblin. Podsumowanie pierwszego etapu prac konserwatorskich prowadzonych na terenie „Konesera" zostało okraszone szczegółową dokumentacją zdjęciową, która stanowiła dobre uzupełnienie omawiającego je P. Krzysztofa Tyszkiewicza, członka zarządu BBI Development NFI, które prowadzi tę inwestycję. Nie mniej interesujące było kompleksowe omówienie programu rewitalizacji układu fabrycznego Norblin, które imponowało zakresem planowanych działań dążących do przywrócenia zakładom dawnej świetności, poprzez połączenie jej walorów historycznych z nowoczesnością, przy jednoczesnym zachowaniu genius loci przestrzeni.

Nie wszystkie wystąpienia koncentrowały się wokół działań stricte rewitalizacyjnych. Interesującym wyjątkiem była prezentacja nowatorskiego projektu Gminnej ewidencji zabytków opartego o platformę GIS. Prezentacja prowadzona przez P. Dorotę Gadomską, zastępcę burmistrza miasta i gminy Konstancin-Jeziorna, ukazała nie tylko ogrom możliwości stwarzanych przez wykorzystanie oprogramowania tej klasy, lecz również wywołała gorącą, merytoryczną dyskusję z uczestnikami drugiego dnia konferencji.

Omówiono również doświadczenia i możliwości wynikające z zastosowania nowego mechanizmu finansowego JESSICA w polskich realiach, którego powiernikiem jest Europejski Bank Inwestycyjny.

Na konferencji gościło wielu znamienitych gości. Wśród nich znalazł się m.in. wiceprezydent Warszawy – Włodzimierz Paszyński sprawujący w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, polityki społecznej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków. Obecnych na konferencji swoją obecnością zaszczycił także książę Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z małżonką Dominiką Kulczyk-Lubomirską. Książę reprezentował Fundację Książąt Lubomirskich, której profil działalności od lat związany jest z zabytkami zarówno od strony społecznej jak i inwestorskiej oraz deweloperskiej. Na miejscu zjawiło się także liczne grono wojewódzkich i miejskich konserwatorów zabytków ze stołecznym konserwatorem, Ewą Nekandą – Trepką na czele.

Podsumowując, konferencja „Szansa dla zabytków 2012” odniosła wielki sukces. Fakt docenienia walorów merytorycznych przez skład patronacki oraz wszystkich gości i partnerów wydarzenia, pozwolił pierwszej edycji konferencji na istotny krok w kierunku popularyzacji swojej tematyki na szczeblu tak ogólnopolskim jak i regionalnym. Cykliczny charakter wydarzenia sprawia, że „Szansa dla zabytków” może na trwale wpisać się w kalendarz ogólnopolski, stanowiąc platformę współpracy między uczestnikami procesów inwestycyjnych w szeroko rozumianym obszarze zabytków.