Relacja z konferencji "Finansowanie działań rewitalizacyjnych..."

14.10.2013.r

3 i 4 października 2013 w żyrardowskiej resursie odbyła się pierwsza konferencja specjalistyczna dot. finansowania działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej.

W dniach 3-4 października w wyjątkowym budynku żyrardowskiej, zabytkowej Resursy, pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego oraz patronatem Prezydenta Żyrardowa, odbyła się ogólnopolska specjalistyczna konferencja, organizowana wspólnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz biuro badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytkow.pl. Tematem przewodnim wydarzenia było finansowanie działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej.

 

Konferencję otworzyły przemówienia Prezydenta Żyrardowa Andrzeja Wilka, Antoniego Oleksickiego - Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Michała Sochy - dyrektora Ewidencjazabytkow.pl.


Zobacz filmowy news z konferencji
Pierwszą prelegentką była architekt Joanna Porębska-Srebrna, która przybliżyła wszystkim gościom historię Żyrardowa. Temat kontynuował kolejny mówca,  Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Żyrardowie Jacek Grzonkowski w swoim wystąpieniu „Żyrardów – pomnik historii”. Te dwie prezentacje wprowadziły zgromadzonych w atmosferę miejsca i stanowiły dobry wstęp przed prezentacją Michała Sochy, dotyczącą doświadczeń i wyzwań rewitalizacji.

 

Po południu uczestnicy mieli okazję zwiedzać Żyrardów korzystając z przewodników w osobach między innymi Miejskiego Konserwatora Zabytków Mari Badeńskiej – Stapp oraz Jacka Grzonkowskiego. Odbyli oni spacer po XIX wiecznej Osadzie Fabrycznej połączony ze zwiedzaniem Wystawy w d. Kręgielni „Miasto Tkaczy i Wizjonerów oraz poznawali życie codzienne w Żyrardowie na przełomie wieków i zwiedzali Pałacyk Tyrolski oraz wystawę w Muzeum Mazowsza Zachodniego „Dom Państwa Markwartów”.

 

Drugi dzień rozpoczął się wystąpieniem Rajmunda Rysia - Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Omówił on zagadnienie finansowania działań rewitalizacyjnych w nowym okresie programowania na tle prowadzonych właśnie prac nad Polityką Miejską. Swoimi doświadczeniami z wdrażania Inicjatywy JESSICA podzieliła się z uczestnikami Małgorzata Kowalczuk – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Finansowania w Banku Ochrony Środowiska. Po zakończeniu prezentacji, wywiązywała się dyskusja na temat przyszłości tego typu finansowania i uwzględnienia w nowych rozwiązaniach dotychczasowych doświadczeń. Podsumowania konferencji dokonali wspólnie Michał Socha oraz Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.