Relacja z konferencji "Nowe życie zabytków militarnych"

19.12.2013.r

9 i 10 grudnia 2013 roku w Legionowie miała miejsce międzynarodowa konferencja specjalistyczna „Nowe życie zabytków militarnych”.

Impreza została zorganizowana wspólnym wysiłkiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, biura badań i dokumentacji zabytków Ewidencjazabytkow.pl oraz Muzeum Historycznego w Legionowie. To już czwarte wydarzenie w cyklu "Szansa dla zabytków". Celem konferencji było zapoznanie środowiska z problematyką zabytków militarnych oraz umożliwienie zwiedzania obiektów zazwyczaj niedostępnych szerokiej publiczności. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak.

Dzień pierwszy konferencji rozpoczął się oficjalnym jej otwarciem z udziałem Romana Smogorzewskiego – Prezydenta Miasta Legionowo, Rafała Nadolnego – Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Michała Sochy – Dyrektora biura badań i dokumentacji zabytków Ewidencjazabytkow.pl.

Prelegenci pierwszego bloki tematycznego – „Doświadczenia” – przedstawili historyczny kontekst wybranych zabytków militarnych oraz związane z nmi najciekawsze realizacje z Polski, Anglii i Holandii, wśród których znalazły się m.in.: City Park Poznań (Konkret S.A.), Garnizon Biz (Hossa S.A.), Luneta w Bredzie (RDH Urbaniści Architekci), Royal William Yard Plymouth (INTBAU), Centrum Hewelianum (Hewelianum), Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg (Exploseum), Muzeum Katyńskie w Cytadeli (Pracownia Brzozowski-Grabowiecki Architekci, Zabytki.doc), a także inwestycje w obrębie średniowiecznych i nowożytnych fortyfikacji Gdańska, przybliżone przez Dariusza Michalskiego – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mazowieckie doświadczenia reprezentowała doskonała charakterystyka procesu translokacji i odbudowy zabytkowego kasyna garnizonowego w Legionowie. Na zakończenie pierwszego bloku, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przybliżył zebranym zagadnienie zabytków militarnych w nowej rzeczywistości ekonomicznej.

Drugi blok tematyczny – „Szanse” – odbył się w Urzędzie Miejskim w Legionowie. Zaprezentowano w nim obiekty, które w najbliższym czasie będą ulegały adaptacji i modernizacji, m.in. Twierdzę Modlin (Konkret S.A.) oraz umocnienie duże Twierdzy Zegrze (Narodowy Bank Polski). Prelegenci omawiali także zagadnienia skoncentrowane bezpośrednio lub pośrednio z inwestycjami w obrębie zabytków militarnych. Zbigniew Prokopczyk, dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu Agencji Mienia Wojskowego, omówił doświadczenia w zarządzaniu i współpracy z inwestorami. Piotr Brzeski, Dyrektor płockiego oddziału Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, zaprezentował program airLED wraz z regionalnym zintegrowanym planem policentrycznego rozwoju obszarów przylotniskowych wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. Z kolei Krzysztof Szulc z Agencji Rozwoju Mazowsza przybliżył gościom program INWAPO, którego celem jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportu wodnego śródlądowego w Europie Środkowej, jak również potencjału portów rzecznych.

Blok II, a tym samym merytoryczna część pierwszego dnia konferencji, zakończyła się panelem dyskusyjnym, udział w którym wzięli Wiesław Jan Prusiecki - Prezes Zarządu Konkret S.A., Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Huub Droogh i Sylwia Mikołajczak z RDH Architekci Urbaniści oraz Roman Smogorzewski - Prezydent Miasta Legionowo. Moderatorem dyskusji był Michał Socha, dyrektor Ewidencjazabytkow.pl.

Uczestnicy mieli okazję kontynuować rozmowy w trakcie uroczystego bankietu, który odbył się w salach Pałacu w Jablonnie.

Drugi dzień konferencji obejmował zwiedzanie obiektów militarnych. Goście, prowadzeni przez Stefana Fuglewicza z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - uznanego eksperta ds. fortyfikacji, mieli okazję bliżej poznać umocnienie duże Twierdzy Zegrze oraz cytadelę Twierdzy Modlin. Z kolei dr hab. Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, przedstawił zwiedzającym budynki koszarowe w Legionowie, w tym m.in. relokowane kasyno. Na zakończenie programu uczestnicy mieli okazję zwiedzić cytadelę Twierdzy Modlin

Konferencja „Nowe życie zabytków militarnych” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem z pewnością przybliżyła dotychczasowe doświadczenia oraz szanse związane z inwestycjami w obrębie tego rodzaju obiektów oraz dobrze wpisała się w kontekst aktualnych wydarzeń, z racji długo wyczekiwanej sprzedaży Twierdzy Modlin prywatnemu inwestorowi. Zainteresowanie z jakim się spotkała przyczyni się do kolejnych wydarzeń w cyklu „Szansa dla zabytków”,