EwidencjaZabytkow.pl

Odkrywamy Wolę na nowo!

Badania archeologiczne "serka wolskiego"

Na mocy decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytkow.pl, podjęło na zlecenie inwestora Skanska Property Poland, badania archeologiczne na terenie tzw. serka wolskiego. Jest to obszar ograniczony ulicami Al. Solidarności, Wolską i Okopową. Od czasów wojny teren ten pozostawał niezabudowany. Na terenie tym powstać mają budynki biurowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż badania archeologiczne prowadzone są w efekcie powiadomienia przez inwestora służb konserwatorskich o odkryciu podczas prac ziemnych pozostałości przedwojennych kamienic. Dzięki temu uda nam się odsłonić część życia przedwojennej Warszawy i tętniącej życiem Woli w bezpośrednim sąsiedztwie znanego „kiercelaka”.

Zobacz nasze wykopaliska!