aktualności
By archeolog / 31 lipca 2017

Klawe odkrycie

W jednej z zasypiskowych warstw eksplorowanej przy dawnym adresie Wolska 6 odkryto niewielką, brązową buteleczkę apteczną. Od innych zabytków tego typu odróżnia ją wypukły napis (z tego powodu butelka ta znalazła się w rejestrze zabytkwó wydzielonych): „MAGISTER KLAWE WARSZAWA”.

Rodzinna firma Klawe należał do pierwszych firm farmaceutycznych w Polsce. Fabryka firmy mieściła się nieopodal terenu inwestycji „SPARK”, przy ul. Karolkowej 22/24. Jej sukcesorką zostały Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.

Wyroby firmy „Magister Klawe” S.A., oceniane były jako produkty wysokiej jakości. Jedna z hipotez dotyczących etymologii słowa „klawe” (w gwarze warszawskiej oznaczające: dobre, wyśmienite, kapitalne) mówi, że słowo to wywodzi się od nazwiska jednego z pionierów polskiej farmacji, założyciela firmy – Heneryka Klawe.

aktualności
By archeolog / 24 lipca 2017

Lustereczko…

Metalowa obramówka lusterka tak samo jak i wcześniej opisane  na stronie zabytki (tj.: carski rubel, szabla, bagnet) została wybrana do katalogu zabytków wydzielonych. Oprócz katalogu zabytków wydzielonych tworzony jest również katalog zabytków masowych.

Tego typu prace nazywa się również pracami gabinetowymi. Zabytki wybrane do katalogu zabytków wydzielonych oddawane są do konserwacji. Często stanowią również ozdobę muzealnych gablot.

Przedstawiona na zdjęciu oblamówka lustra pochodzi prawdopodobnie z okresu XX-lecia międzywojennego.

aktualności
By archeolog / 17 lipca 2017

Prace terenowe zakończone

Terenowe prace archeologiczne, na terenie inwestycji „SPARK”, zostały zakończone. Obecnie prowadzone są prace gabinetowe, które są równie istotne jak i prace terenowe.
Prace te polegają na uporządkowaniu dokumentacji polowej. Sprawdzane wówczas są m.in. rejestry rysunków technicznych i fotografii. Na zdjęciu przedstawione są rysunki lic murów. Dzięki tej formie tradycyjnej dokumentacji można np., przedstawić i określić wątki murów. 

aktualności
By archeolog / 5 lipca 2017

Drewniana konstrukcja a w niej…

W południowo – zachodniej części badanego terenu odkryto drewnianą kontrukcję – prawdopodobnie latrynę. Jest to jeden z najstarszych obiektów odkrytych na stanowisku, datowany na pierwszą połowę XIX wieku. W wypełnisku konstrukcji odkryto szereg znalezisk: fragmenty szklanych butelek, ceramiki oraz kości zwierzęce. Najciekawszymi ze znalezisk są prezentowane na poniższych fotografiach: dwie monety (jedna z nich jest jednogroszówką z czasów Królestwa Polskiego, widoczna jest data wybicia monety: 1828; druga nieczytelna) oraz kilkanaście kul do muszkietów. 

aktualności
By archeolog / 27 czerwca 2017

Nowe znalezisko z terenu inwestycji SPARK

W zachodniej części badanego terenu odkryto kolejny element uzbrojenia. W zasypisku jednej z piwnicy odnaleziono bagnet. Jest to prawdopodobnie austriacki bagnet wz. 1895 używany do karabinu Mannlicher. Karabiny tego typu trafiły do wyposażenia Wojska Polskiego po zakończeniu I Wojny Światowej – w wyniku rozbrojenia armii  Austro – Węgierskiej.