aktualności
By archeolog / 21 czerwca 2017

Polska Szabla z Dwudziestolecia Międzywojennego

We wschodniej części stanowiska odkryto intencjonalnie zdeponowaną szablę (pod progiem jednego z piwnicznych przejść) pochodzącą z czasów II RP. Prawdopodobnie jest to najbardziej popularny model szabli: WZ 1921. Zabytek ten zostanie poddany specjalistycznej konserwacji.

aktualności, historia
By archeolog / 13 czerwca 2017

Wolska 8

Pierwotnie działka stanowiła jeden numer hipoteczny (3101) z działką nr 6. Być może już na przełomie XVIII i XIX nastąpił ich podział. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się na działce pierwsze budynki. Przed rokiem 1829 powstał murowany piętrowy dom frontowy oraz drewniana zabudowa gospodarcza otaczająca z trzech stron podwórze. Na tyłach parceli powstał ogród. Przed rokiem 1838 rozebrano drewniany budynek gospodarczy oddzielający podwórze od ogrodu pozostawiono budynki gospodarcze przy wschodniej i zachodniej granicy działki. Przed rokiem 1859 rozebrano wschodni budynek gospodarczy. W kolejnym dziesięcioleciu dobudowano dwa nowe drewniane budynki gospodarcze we wschodniej części parceli. Przed rokiem 1887 cała opisana drewniana zabudowa gospodarcza zastąpiona została nowymi obiektami murowanymi. Przy zachodnie granicy działki wzniesiono trójkondygnacyjną oficynę mieszkalną po stronie wschodniej parterowy budynek gospodarczy. Dotychczasowy ogród na tyłach posesji znacznie zmniejszono. W ogrodzie, przy północnej granicy działki, wzniesiono natomiast niewielki obiekt drewniany. W okresie międzywojennym w budynku frontowym działało wiele lokali handlowych i usługowych, m.in. widoczne na fotografii z lat 30. XX wieku kino Helios. Wszystkie budynki na działce zostały zniszczone podczas powstania warszawskiego a ich ruiny rozebrano po wojnie.

aktualności
By archeolog / 9 czerwca 2017

Srebrny Rubel z 1897 r.

Podczas prac prowadzonych na terenie działki Wolska 8, w jednym z zasypisk pomieszczeń piwnicznych, odnaleziono srebrnego rubla z 1897 roku. Na awersie monety widoczny jest carski dwugłowy orzeł – herb dynastii Romanowów. Na rewersie przedstawiony był ostatni car Rosji – Mikołaj II. Z uwagi na stan zachowania wizerunek cara nie jest widoczny.

Na stanowisku odkrywane są głównie monety z okresu II RP, dlatego też srebrny rubel stanowi interesujące znalezisko.Pomocny w odnajdywaniu tej grupy zabytków jest używany na naszym stanowisku wykrywacz metali.

aktualności
By archeolog / 1 czerwca 2017

Nowoczesne metody dokumentacji

Podczas badań archeologicznych prowadzonych przy realizowaniu II Etapu inwestycji SPARK zastosowano oprócz tradycyjnych metod dokumentacyjnych, takich jak: fotografia czy rysunek techniczny również i nowoczesną formę dokumentowania reliktów architektonicznych.

Po odpowiednim przygotowaniu stanowiska, m.in.: odczyszczeniu koron i lic murów skaner 3d stworzył cyfrowy, trójwymiarowy obraz przebadanego fragmentu stanowiska. Z obrazu tego można wyciągnąć szereg interesujących informacji, wiele dokładnych pomiarów oraz stworzyć trójwymiarowy model badanego obszaru.

aktualności
By archeolog / 25 maja 2017

Kolejne odkrycia

Kolejna część terenu badań została odsłonięta i pojawiły się nowe znaleziska. Między innymi zachowana w całości figurka ceramiczna przedstawiająca dwa buldogi francuskie. W tym samym miejscu archeolodzy znaleźli elementy zastawy stołowej.