aktualności
By archeolog / 23 maja 2017

II Etap

W niedawno rozpoczętym II Etapie badań archeologicznych przy ul. Wolskiej, w zachodniej części inwestycji – SPARK bud. B, odnaleziono dobrze zachowaną zastawę stołową. Porcelanowe talerze zostały wyprodukowane w fabryce Pirken Hammer założonej w 1803 r. w Karlowych Warach (ówczesna Czechosłowacja). Znaleziona zastawa została prawdopodobnie wyprodukowana między 1918 a 1938 rokiem.

aktualności
By archeolog / 15 listopada 2016

Fajka złożona

Podczas badań archeologicznych na terenie tzw. „serka wolskiego” odsłonięto dwa drewniane obiekty o konstrukcji zrębowej, prawdopodobnie studnie. W dolnych warstwach jednej z nich odkryto główkę glinianej fajki. Zabytek ten ma kształt zbliżony do fajek tureckich, zwanych „stambułkami”, których polskie odpowiedniki rozpowszechniły się pod koniec XVIII i na początku XIX wieku.

Odnaleziony zabytek to część fajki złożonej – główka, która połączona była z kominem i szyjką. W przypadku złożonych fajek cybuch stanowił oddzielny element. Nasz obiekt został wykonana w formie złożonej z dwóch negatywowych części. Główka jest cylindryczna – dwudzielna, zdobiona dwoma pasami piór oddzielonych od siebie dwoma rzędami drobnych nacięć. Trzon mocowania cybucha zakończony jest kryzą zdobioną ukośnymi nacięciami. Po lewej stronie główki, w jej dolnej części odciśnięty jest owalny stempel złożony z trzech pasów liter. Górny pas składa się z liter T H M lub T H A R, poniżej znajduje się napis S (T) (A) S Z O W. Dolny pas zawiera litery W. S W. Środkowy napis to prawdopodobnie miejsce produkcji fajki. W tym wypadku najprawdopodobniej chodzi o znaną manufakturę fajek w Staszowie a nasz zabytek jest przykładem popularnych w połowie XIX wieku naśladownictw fajek tureckich, tzw. „staszówek”.

Tekst: Wawrzyniec Orliński, Katarzyna Zdeb

aktualności
By archeolog / 2 listopada 2016

Nowe znaleziska na Wolskej 6

Podczas badań i eksploracji zasypiska drewnianej studni, na jej dnie znaleziono dobrze zachowany platerowany nóż. Oznaczenia wybite na głowni to „Gerlach w Warszawie” oraz „Norblin”. Informacje te, pozwalają datować znalezisko na koniec XIX wieku. W 1875 roku Samuel Kobylański założył fabrykę „S. Kobylański dawniej S. Gerlach”. Znajdowała się ona przy ulicy Przyokopowej w Warszawie. Młody dyrektor chciał doskonalić produkcję oraz odwoływać się do dawnej świetności wyrobów swojego przodka Samuela Gerlacha. Nawiązał więc współprace z warszawskimi wytwórniami wyrobów platerowanych: Norblinem, Hennebergiem i Fragetem, dostarczając im gotowe ostrza do noży. Wyroby te zyskały duże uznanie zarówno na rynku warszawskim, jak i Królestwie Polskim. Odkryty zabytek i znajdujące się na nim oznaczenia, są przykładem właśnie tej współpracy.

Tekst: Konrad Szostek.

aktualności
By archeolog / 14 września 2016

Znalezisko luźne z wykopu w sąsiedztwie Al. Solidarności

Znalezisko luźne z wykopu w sąsiedztwie Al. Solidarności.

aktualności
By archeolog / 29 sierpnia 2016

Prace na terenie dawnej fabryki szczotek

Prace dokumentacyjne prowadzone są przy użyciu nowoczesnych technik. Oprócz metod tradycyjnych stosowana jest również ortofotografia i modelowanie 3D. Technika ta wymaga dokładnego i precyzyjnego doczyszczania zarówno koron odsłoniętych fundamentów i murów jak i lic. Zastosowanie nowoczesnych metod dokumentacji pozwoli na szczegółową analizę rozwarstwienia chronologicznego odsłoniętych reliktów i będzie pomocne przy próbie odtworzenia podziałów wewnętrznych a, być może i funkcji poszczególnych pomieszczeń.