Drewniana konstrukcja a w niej…

W południowo – zachodniej części badanego terenu odkryto drewnianą kontrukcję – prawdopodobnie latrynę. Jest to jeden z najstarszych obiektów odkrytych na stanowisku, datowany na pierwszą połowę XIX wieku. W wypełnisku konstrukcji odkryto szereg znalezisk: fragmenty szklanych butelek, ceramiki oraz kości zwierzęce. Najciekawszymi ze znalezisk są prezentowane na poniższych fotografiach: dwie monety (jedna z nich jest jednogroszówką z czasów Królestwa Polskiego, widoczna jest data wybicia monety: 1828; druga nieczytelna) oraz kilkanaście kul do muszkietów.