Klawe odkrycie

W jednej z zasypiskowych warstw eksplorowanej przy dawnym adresie Wolska 6 odkryto niewielką, brązową buteleczkę apteczną. Od innych zabytków tego typu odróżnia ją wypukły napis (z tego powodu butelka ta znalazła się w rejestrze zabytkwó wydzielonych): „MAGISTER KLAWE WARSZAWA”.

Rodzinna firma Klawe należał do pierwszych firm farmaceutycznych w Polsce. Fabryka firmy mieściła się nieopodal terenu inwestycji „SPARK”, przy ul. Karolkowej 22/24. Jej sukcesorką zostały Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.

Wyroby firmy „Magister Klawe” S.A., oceniane były jako produkty wysokiej jakości. Jedna z hipotez dotyczących etymologii słowa „klawe” (w gwarze warszawskiej oznaczające: dobre, wyśmienite, kapitalne) mówi, że słowo to wywodzi się od nazwiska jednego z pionierów polskiej farmacji, założyciela firmy – Heneryka Klawe.