Nowoczesne metody dokumentacji

Podczas badań archeologicznych prowadzonych przy realizowaniu II Etapu inwestycji SPARK zastosowano oprócz tradycyjnych metod dokumentacyjnych, takich jak: fotografia czy rysunek techniczny również i nowoczesną formę dokumentowania reliktów architektonicznych.

Po odpowiednim przygotowaniu stanowiska, m.in.: odczyszczeniu koron i lic murów skaner 3d stworzył cyfrowy, trójwymiarowy obraz przebadanego fragmentu stanowiska. Z obrazu tego można wyciągnąć szereg interesujących informacji, wiele dokładnych pomiarów oraz stworzyć trójwymiarowy model badanego obszaru.