Polska Szabla z Dwudziestolecia Międzywojennego

We wschodniej części stanowiska odkryto intencjonalnie zdeponowaną szablę (pod progiem jednego z piwnicznych przejść) pochodzącą z czasów II RP. Prawdopodobnie jest to najbardziej popularny model szabli: WZ 1921. Zabytek ten zostanie poddany specjalistycznej konserwacji.