Prace terenowe zakończone

Terenowe prace archeologiczne, na terenie inwestycji „SPARK”, zostały zakończone. Obecnie prowadzone są prace gabinetowe, które są równie istotne jak i prace terenowe.
Prace te polegają na uporządkowaniu dokumentacji polowej. Sprawdzane wówczas są m.in. rejestry rysunków technicznych i fotografii. Na zdjęciu przedstawione są rysunki lic murów. Dzięki tej formie tradycyjnej dokumentacji można np., przedstawić i określić wątki murów.