Srebrny Rubel z 1897 r.

Podczas prac prowadzonych na terenie działki Wolska 8, w jednym z zasypisk pomieszczeń piwnicznych, odnaleziono srebrnego rubla z 1897 roku. Na awersie monety widoczny jest carski dwugłowy orzeł – herb dynastii Romanowów. Na rewersie przedstawiony był ostatni car Rosji – Mikołaj II. Z uwagi na stan zachowania wizerunek cara nie jest widoczny.

Na stanowisku odkrywane są głównie monety z okresu II RP, dlatego też srebrny rubel stanowi interesujące znalezisko.Pomocny w odnajdywaniu tej grupy zabytków jest używany na naszym stanowisku wykrywacz metali.