Wolska 8

Pierwotnie działka stanowiła jeden numer hipoteczny (3101) z działką nr 6. Być może już na przełomie XVIII i XIX nastąpił ich podział. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się na działce pierwsze budynki. Przed rokiem 1829 powstał murowany piętrowy dom frontowy oraz drewniana zabudowa gospodarcza otaczająca z trzech stron podwórze. Na tyłach parceli powstał ogród. Przed rokiem 1838 rozebrano drewniany budynek gospodarczy oddzielający podwórze od ogrodu pozostawiono budynki gospodarcze przy wschodniej i zachodniej granicy działki. Przed rokiem 1859 rozebrano wschodni budynek gospodarczy. W kolejnym dziesięcioleciu dobudowano dwa nowe drewniane budynki gospodarcze we wschodniej części parceli. Przed rokiem 1887 cała opisana drewniana zabudowa gospodarcza zastąpiona została nowymi obiektami murowanymi. Przy zachodnie granicy działki wzniesiono trójkondygnacyjną oficynę mieszkalną po stronie wschodniej parterowy budynek gospodarczy. Dotychczasowy ogród na tyłach posesji znacznie zmniejszono. W ogrodzie, przy północnej granicy działki, wzniesiono natomiast niewielki obiekt drewniany. W okresie międzywojennym w budynku frontowym działało wiele lokali handlowych i usługowych, m.in. widoczne na fotografii z lat 30. XX wieku kino Helios. Wszystkie budynki na działce zostały zniszczone podczas powstania warszawskiego a ich ruiny rozebrano po wojnie.