Finansowanie

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji, jak również przeciwdziałanie dekapitalizacji istniejącego zasobu. Świadczymy usługi zarówno da jednostek samorządu terytorialnego, jak również osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami lub zarządcami nieruchomości zabytkowych.

Na dzień dzisiejszy pomagamy w pozyskiwaniu środków między innymi z:

  • Inicjatywy Jessica
  • Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Dotacji Marszałka Województwa
  • Dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • Dotacji samorządowych przyznawanych na podstawie art. 81 i 82 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez organ stanowiący, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale

Kompleksowo przygotowujemy wraz z klientem niezbędną dokumentację, finalizujemy projekt i na życzenie klienta, również dalej nim zarządzamy.