System informacji przestrzennej (GIS)

GIS (geographic information system – system informacji geograficznej/przestrzennej) jest systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych. Taka struktura pozwala na szybką i precyzyjną wizualizację zabytków nieruchomych i archeologicznych na mapie oraz ich analizę, także w kontekście danych na temat innych umieszczonych w systemie obiektów.

Dlaczego my?

Jako jedni z nielicznych w Polsce prowadzimy kompleksowe wdrożenia systemów ewidencji zabytków na platformie GIS. Zawsze dopasowujemy rozwiązanie do indywidualnych potrzeb danej jednostki samorządowej, często wykorzystując już posiadaną przez nią platformę, co pozwala zoptymalizować koszt wdrożenia.