Biuro badań i dokumentacji zabytków
EwidencjaZabytkow.pl Sp. z o.o.

ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 22
03-717 Warszawa

Biuro warszawskie:
ul. Sienna 93 / 40 (IV p.)
00-815 Warszawa

tel.:
+48 22 119 72 46
e-mail: info@ewidencjazabytkow.pl

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe

NIP: 1132873671
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy, nr 0000500088
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN