Marketing społeczny

Wszelkie działania związane z zabytkami nie są tematem łatwym, ponieważ w wielu przypadkach zderzają się z problemem własności. W procesach ich dotyczących jak w soczewce skupiają się problemy życia społecznego, ukazując przeszkody napotykane przez liderów społeczności lokalnych we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Stąd naszym zdaniem, niezwykle ważne jest aby wszystkie prowadzone
w związku zzabytkami działania:

  • umożliwiały wczesną identyfikację i niwelację potencjalnych konfliktów,
  • służyły stworzeniu warunków do właściwego odbioru działań przez społeczność lokalną
    oraz zmniejszały koszt ich wdrażania poprzez pozyskiwanie akceptacji społecznej,
  • uwzględniały partycypację lokalnej społeczności na wszystkich poziomach władz publicznych
    oraz na wszystkich głównych etapach realizacji,
  • były transparentne poprzez maksymalną przejrzystość podejmowanych przez władze decyzji.

Działania tego rodzaju przyciągają uwagę mediów, co przy odpowiednim ich przeprowadzeniu prowadzi do osiągnięcia sukcesu społeczności lokalnej i władz samorządowych danego rejonu.